Zabytki

Od czerwca 2012 roku mieszkańcy Powiśla i turyści mogą odwiedzać Ośrodek Spotkania Kultur, czyli odnowioną dawną synagogą chasydzką, która istnieje już od 150 lat! Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej jest największą zachowaną synagogą w województwie małopolskim. Znajduje się przy ulicy Berka Joselewicza. Została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku według projektu żydowskiego architekta i inżyniera Abrahama Goldsteina. Głównym fundatorem był Ajzyk Stern. Najbardziej prawdopodobna data zakończenia jej budowy to 1 kwietnia 1863, co wynika z korespondencji prowadzonej pomiędzy fundatorem Izaakiem Sternem, a stolarzem Joselem Süssem, wykonawcą 14 okien i 2 drzwi dla synagogi. Prace budowlane i wykończeniowe przy niej trwały w latach 1855-1860. Murowany z czerwonej cegły z użyciem kamienia budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta, w stylu eklektyczno-klasycystycznym z licznymi elementami mauretańsko-orientalnymi. Jest jednonawowa, niepodpiwniczona, czteroprzęsłowa, z przęsłem frontowym szerszym od pozostałych. Na parterze mieszczą się dwa przedsionki rozdzielone sienią, a w kondygnacjach wyższych babińce z widokiem na główną salę modlitewną. Budynek o powierzchni 610 m2 posiada kubaturę wynoszącą 8500 m3. We wnętrzu synagogi zachował się bogaty wystrój malarski, gdzie polichromie przetrwały w głównej sali modlitewnej, a ponadto w sieni przejściowej i na dwóch kondygnacjach babińca. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę, następnie urządzili w niej magazyn, który funkcjonował do 1970 roku. Jej stan techniczny ciągle się pogarszał.W 2009 roku samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska otrzymał dotację, która została przyznana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki dofinansowaniu wykonana została kosztowna renowacja architektoniczno-konserwatorska i budowlano-wykonawcza. Prace odebrano w kwietniu 2012 r. Ten zabytkowy obiekt w efekcie przyniósł nową jakość w kulturze dąbrowskiej. Stał się też ważnym i ciekawym miejscem na mapie turystycznych atrakcji w skali Małopolski, a nawet całej Polski. W murach tego fascynującego zabytku powstał Ośrodek Spotkania Kultur.

Synagoga 2aSynagoga 1a

ŻRÓDŁO:
www.dabrowatar.pl
www.wikipedia.org