Ochotnicza Straż Pożarna

OSP to na Powiślu najbardziej powszechna, ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja społeczna istniejąca prawie w każdej miejscowości. W wielu miejscowościach OSP ma ponad stuletnią tradycję.

logo osp 

 

Do głównych celów i zadań OSP należą:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej.

5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.

9. Uczestniczenie na zawodach sportowo-pożarniczych

Jednostki OSP znajdują się w 52 miejscowościach powiatu dąbrowskiego, oto wykaz miejscowości posiadających zastęp strażaków:

Gmina Bolesław:

 • OSP Bolesław
 • OSP Kanna
 • OSP Pawłów
 • OSP Podlipie
 • OSP Samocice
 • OSP Strojców
 • OSP Świebodzin
 • OSP Tonia

Gmina Dąbrowa Tarnowska:

 • OSP Dąbrowa Tarnowska
 • OSP Gruszów Wielki
 • OSP Laskówka Chorąska
 • OSP Lipiny
 • OSP Nieczajna Górna
 • OSP Smęgorzów
 • OSP Szarwark
 • OSP Żelazówka

Gmina Gręboszów:

 • OSP Bieniaszowice
 • OSP Biskupice
 • OSP Borusowa
 • OSP Gręboszów
 • OSP Hubienice-Kozłów
 • OSP Karsy
 • OSP Lubiczko
 • OSP Ujście Jezuickie
 • OSP Wola Gręboszowska
 • OSP Wola Żelichowska
 • OSP Zapasternicze
 • OSP Żelichów

Gmina Mędrzechów:

 • OSP Grądy
 • OSP Kupienin
 • OSP Mędrzechów
 • OSP Wola Mędrzechowska
 • OSP Wójcina

Gmina Olesno:

 • OSP Ćwików
 • OSP Dąbrówki Breńskie
 • OSP Olesno
 • OSP Pilcza Żelichowska
 • OSP Zalipie

Gmina Radgoszcz:

 • OSP Luszowice
 • OSP Małec
 • OSP Radgoszcz
 • OSP Radgoszcz-Krzywda
 • OSP Smyków
 • OSP Żdżary

Gmina Szczucin:

 • OSP Borki
 • OSP Brzezówka
 • OSP Dąbrowica
 • OSP Laskówka Delastowska
 • OSP Maniów
 • OSP Słupiec
 • OSP Suchy Grunt
 • OSP Szczucin
 

Strażacy ochotnicy nie tylko biorą udział w akcjach gaśniczych, zabezpieczaniu imprez masowych, uświetnianiu świąt Wielkanocnych poprzez czuwaniu przy grobie, strażacy na Powiślu Dąbrowskim wykazali się niesamowitym hartem ducha podczas walki z tak ogromnym żywiołem jakim jest powódź, która nawiedzała nasz region wielokrotnie w ciągu kilku poprzednich lat. W  lipcu 1997 r podczas przepływu przez Wisłę "stuletniej wody" strażacy, miescowa ludność ogromnym wysiłkiem zlikwidowali szereg przecieków wałów nie dopuszczajac do powodzi. Nie udało się to jednak w 2010 r w okolicach Słupca doszło doprzerwania wałów i strażacy wykonywali akcje ratowniczą ratując życie i mienie na zalanych terenach.

Organizacją zrzeszającą OSP z terenu powiatu jest Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej:

dh Pikul Ryszard - Prezes,
dh Kwiatkowski Tadeusz - V-ce Prezes,
dh Olearczyk Kazimierz - V-ce Prezes,
dh Początek Stanisław - V-ce Prezes,
dh Rzemiński Adam - Sekretarz,
dh Świętek Krystyna - Skarbnik
dh Kaczówka Marek - Członek,
dh Mendys Jan - Członek,
dh Misterka Jerzy - Członek,
dh Gorzkowicz Andrzej - Członek,
dh Giża Kazimierz - Członek,
dh Korzec Jerzy - Członek.
 
 KOMISJA REWIZYJNA:
dh Moździerz Grzegorz - Przewodniczący,
dh Ryczek Zbigniew - V-ce Przewodniczący,
dh Kaczówka Jerzy - Sekretarz.

W dniu 12 kwietnia 2013r. podczas zebrania został założony Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Klub zrzesza głównie strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO – GAŚNICZY

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną).

Jednostki włączone do KSRG:

 • Ochotnicza Straż Pożarna Bolesław - gmina Bolesław
 • Ochotnicza Straż Pożarna Radgoszcz - gmina Radgoszcz
 • Ochotnicza Straż Pożarna Szczucin - gmina Szczucin
 • Ochotnicza Straż Pożarna Ujście Jezuickie - gmina Gręboszów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Hubenice-Kozłów - gmina Gręboszów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Zalipie - gmina Olesno
 • Ochotnicza Straż Pożarna Olesno - gmina Olesno
 • Ochotnicza Straż Pożarna Mędrzechów - gmina Mędrzechów
 • Ochotnicza Straż Pożarna Smęgorzów - gmina Dąbrowa Tarnowska
 • Ochotnicza Straż Pożarna Słupiec– gmina Szczucin

  Na wyposażeniu tych jednostek znajduje się następujący sprzęt ratowniczy:

  -        8 ciężkich samochodów gaśniczych (GCBA),

  -        5 średnie samochody gaśnicze (GBA),

  -        9 lekkich samochodów ratownictwa technicznego (SLRt),

  -        1 samochód rozpoznawczo – ratowniczy (SLRR)

  W jednostkach OSP Szczucin, Ujście Jezuickie, Olesno, Zalipie, Smęgorzów, Słupiec i Radgoszcz na wyposażeniu samochodów ratownictwa technicznego znajdują się zestawy tnąco-rozpierające.

  Natomiast w jednostkach OSP Szczucin, Ujście Jezuickie, Olesno, Zalipie, Smęgorzów, Słupiec, Radgoszcz, Bolesław i Mędrzechów na wyposażeniu jest po 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych pozwalających na pracę ratowników w środowisku niebezpiecznym.

  W chwili obecnej wszystkie jednostki OSP-KSRG wyposażone są w sprzęt ratownictwa medycznego typu PSP-R1, na wyposażeniu którego znajdują się m.in.:

  - materiały opatrunkowe,

  - zestaw do tlenoterapii,

  - szyny usztywniające,

  - nosze typu „deska”.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W okresie ostatnich dwóch lat Ochotnicze Straże Pożarne podjęły działania mające na celu popularyzację swojej działalności wśród młodego pokolenia. Efektem tej działalności było powstanie licznych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

         W celu dalszej promocji tych działań w roku 2012 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przy współudziale Komendy zorganizował 4 turnieje sportowe

- I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- Powiatowy Halowy Turniej w Piłce Nożnej,

- Turniej Piłki Koszykowej.

- Turniej piłki ręcznej

Powyższe zawody odbyły się przy wsparciu samorządów powiatowego i gminnych.

Zawody strażackie.

         W celu dokonania oceny wyszkolenia i przygotowania do udziału w ewentualnych akcjach ratowniczo-gaśniczych organizowane są zawody 
sportowo-pożarnicze.          

Zawody takie przeprowadza się na szczeblach:

-       gminnym,

-       powiatowym,

-       wojewódzkim,

-       centralnym,

         Regulamin zawodów zaleca przeprowadzanie zawodów gminnych co roku. Organizatorem tych zawodów są oddziały gminne ZOSP i komenda powiatowa PSP przy współudziale samorządów gminnych. Następnym szczeblem są zawody powiatowe organizowane co dwa lata przez oddział powiatowy ZOSP i komendę powiatową PSP.

         W roku 2012 przeprowadzono 5 zawodów gminnych dla drużyn OSP z gmin Gręboszów, Dąbrowa Tarnowska, Mędrzechów, Bolesław, Olesno. W zawodach powiatowych wzięło udział 12 drużyn męskich oraz 3 drużyny kobiece.

W klasyfikacji generalnej drużyn męskich czołowe miejsca zajęły drużyny:

 1. OSP Borusowa
 2. OSP Zalipie
 3. OSP Strojców

Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych przedstawia się następująco:

 1. OSP Kanna
 2. OSP Smęgorzów
 3. OSP Grądy

Eliminacje Powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Każdego roku tut. komenda powiatowa PSP wspólnie z oddziałem powiatowym ZOSP organizuje eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestnikami eliminacji powiatowych są zwycięscy eliminacji na szczeblach gminnych w grupach szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych typowani są na eliminacje wojewódzkie niejednokrotnie zajmując w nich czołowe miejsca, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym. Eliminacje powiatowe wspiera finansowo Starosta, fundując atrakcyjne nagrody rzeczowe. W ubiegłym roku nasi finaliści eliminacji powiatowych zajęli na etapie wojewódzkim III miejsce w grupie szkół podstawowych, II miejsce w grupie gimnazjów i III miejsce w grupie szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, reprezentant naszego powiatu w grupie gimnazjów wziął udział w finale centralnym Turnieju, gdzie zdobył 5 miejsce.