Władze powiatu

INSTYTUCJE KULTURY W POWIECIE DĄBROWSKIM

1. Centrum Polonii - Ośrodek Kultury ,Turystyki i Rekreacji w Brniu
Od września 2009 roku z zabytkowym kompleksie dworsko-parkowym w Brniu działa powiatowa instytucja kultury – „Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu”, która nie tylko prowadzi działalność kulturalną i promocyjną dla powiatu, ale również ma dbać o substancję zabytkową Brnia. 
 http://www.centrumpolonii.pl

 bren

2.Dąbrowski Dom Kultury
Dąbrowski Dom Kultury jest głównym organizatorem imprez kulturalnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Dąbrowski Dom Kultury to także miejsce spotkań pokoleń, pracy twórczej artystów - amatorów, wymiana doświadczeń między profesjonalistami (scena, sztuka) a odbiorcami kultury. Działają tu koła zainteresowań, zespoły artystyczne. Tworzona tu jest oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, całych rodzin i seniorów.
http://www.ddkdabrowa.pl/

ddk


3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 
 http://www.mbp.dt.pl/

bib dt
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu 
Podstawowym celem działalności tej placówki powiatowej jest przede wszystkim nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie powiatu poprzez m.in.: udzielanie instruktażu w bieżących pracach bibliotek, pomoc w organizowaniu prelekcji literackich i spotkań autorskich, pomoc w organizowaniu przez biblioteki konkursów literackich, pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów w bibliotekach oraz w wielu innych sprawach związanych z prowadzeniem bibliotek.

Powiatowa Biblioteka Bubliczna

z siedzibą w Brniu

Dyrektor Biblioteki: mgr Ewa Drzazga

Breń 3, 33-210 Olesno

tel. 14 698-10-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 http://www.pbpdt.pl/

bib powiat

5. Dom Malarek w Zalipiu
Dom Malarek został oddany do użytku w 1977 roku. Jest ośrodkiem pracy twórczej, służy rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce. Pracownicy placówki uwzględniają w swojej działalności konieczność rzetelnej informacji dla turystów przybywających obejrzeć malowane domy. W Domu Malarek ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, którego najważniejszym zadaniem jest ochrona i kultywowanie wartości kulturowych środowiska, głównie poprzez kontynuację tradycji malowanek zalipińskich, organizowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, opiekę nad twórcami ludowymi, promowanie Zalipia w kraju i za granicą oraz w środkach masowego przekazu.
 http://www.dommalarek.pl/

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

gb 0lesno
Biblioteka powstała w 1955 roku, ma bogatą historię i dorobek oraz wielkie znaczenie 
dla społeczności lokalnej. W jej strukturze funkcjonuje placówka główna w Oleśnie oraz Filie w Ćwikowie i Zalipiu. Oprócz podstawowej działalności statutowej prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, podejmuje szereg działań aktywizujących i integrujących środowisko lokalne, a swoją ofertę kieruje do osób w różnym wieku i o różnym statusie zawodowym. Najważniejsze jej inicjatywy to: Gminne Konkursy Recytatorskie i Plastyczne, „Jesienne Spotkania za Sztuką” – wystawy malarstwa oraz fotograficzne, spotkania autorskie i prelekcje, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w czasie ferii i wakacji, prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Oleśnie i dla dzieci w Ćwikowie, przegląd placówek oświatowych, festiwal przedszkolaków, organizacja występów teatralnych, koncertów muzycznych oraz imprez okolicznościowych, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów szkoleniowych dla dorosłych, promocja lokalnych twórców i dziedzictwa kulturowego gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w O l e ś n i e

Dyrektor mgr Małgorzata M o r a w i e c

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 16-tej

ul. Długa 21a, 33-210 Olesno

/014/641-10-70 wew. 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://gbpolesno.nazwa.pl/

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Filia Biblioteczna w Zalipiu

Kierownik Helena L e l e k

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 16-tej

Zalipie 128a, 33-264 Ćwików

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Filia Biblioteczna w Ćwikowie

Kierownik Paulina F i c

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 11-tej do 16-tej

wtorek od 10-tej do 15-tej

czwartek od 10-tej do 15-tej

piątek od 11-tej do 16-tej

33-264 Ćwików

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu im. Waśniewskich
Powstanie bolesławskiej biblioteki sięga roku 1902. Została utworzona z tomów książek, które ofiarowali przedstawiciele miejscowej inteligencji: Waśniewscy, Schmidtowie, Kramarczykowie, Ossowscy oraz Gromkiewiczowie, działała pod nazwą Macierzy Szkolnej. W 1997 roku nową siedzibą placówki został lokal Domu Wiejskiego w Bolesławiu.
 Kierownik Lucyna M i r e c k a

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek od 7.30 - do 15.30

http://biblioteka.gminaboleslaw.pl/

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie
Biblioteka m.in.: gromadzi i udostępnia informację lokalną, dokumentuje życie społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy, organizuje: wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, konkurs na najaktywniejszego czytelnika, Gminny Konkurs Recytatorski oraz prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W placówkach działają Czytelnie Internetowe. Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna w  Mędrzechowie

Dyrektor: mgr Edyta J u r c z y k

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek od 8-mej do 16-tej

środa od 10-tej do 18-tej

czwartek, piątek od 8-mej do 16-tej

Gminna Biblioteka Publiczna Mędrzechowie

Filia Biblioteczna w G r ą d a c h

Kierownik: Ewa C h o l e w a

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek od 9-tej – do 16-tej

środa od 10-tej do 16-tej

http://www.medrzechow.net/index.php/kultura/gminna-biblioteka-publiczna

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie
 Kierownik: Monika Kilian

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, piątek

od 8.00 - do 16.00

Wtorek, środa, czwartek

od 7.30 - do 15.30

33-260 Gręboszów

tel. 14 641-60-26

www.gbpgreboszow.cba.pl

10 Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

Kierownik: mgr Elżbieta Luszowiecka

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 18-tej

ul. Witosa 24, 33-207 Radgoszcz

0-14 641 41 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11 Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek

Biblioteka Publiczna w Szczucinie

ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin,

tel./fax: /014/643-64-15

Godziny otwarcia

Poniedziałek      od 8.00 - 18.00

Wtorek             od 8.00 - 16.00

Środa               od 8.00 - 18.00

Czwartek          od 8.00 - 16.00

Piątek              od 8.00 - 18.00

W każdą pierwszą sobotę miesiąca biblioteka pełni dyżur w godzinach od 8.00 - 12.00

http://www.sckibszczucin.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

1

ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Liceum im. T. Kościuszki w Dabrowie T.

2

ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

http://www.zsp2.miasto.net.pl/

3

ZSP w Brniu im.Władysława S.Reymonta

http://zspbren.pl/

 

4

ZSP im. Jana Rutyny w Szczucinie

http://zsps.pl/

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Gimnazjum w Borkach
33-230 Borki
telefon: 0146431224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie
Szkolna 5
33-210 Olesno
telefon: 0146411019

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="line-height: 1.7em; color: #0276c7;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="line-height: 1.7em; color: #0276c7;">

www:  http:// gimnazjum-olesno.pl


Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Mędrzechowie
33-221 Mędrzechów
telefon: 0146437123 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="line-height: 1.7em; color: #0000ff; font-style: italic;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://gimed.neostrada.pl/

   
Gimnazjum im.Bohaterów Września w Szczucinie
Kościuszki 30
33-230 Szczucin
telefon: 0146436426

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy
Pl.św.Kazimierza 10
33-207 Radgoszcz
telefon: 0146414112

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="line-height: 1.7em; color: #0276c7;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    
Gimnazjum nr 2 w Luszowicach
Tarnowska 31
33-206 Luszowice
telefon: 0146413309

e-mail: 


Zespół Szkół w Bolesławiu-Gimnazjum w Podlipiu
33-220 Podlipie
telefon: 0146415022

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="line-height: 1.7em; color: #0276c7;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    
Gimnazjum w Radwanie
33-202 Radwan
telefon:

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej
Zaręby 22
33-200 Dąbrowa Tarnowska
telefon: 0146557787

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    
Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Zazamcze 3
33-200 Dąbrowa Tarnowska
telefon: 0146554223

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim
Gruszów Wielki 210
33-200 Gruszów Wielki
telefon: 0146423939

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    
Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie
633-260 Gręboszów
telefon: 0146416043 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ludność i osadnictwo w powiecie dąbrowskim.

Powiśle dąbrowskie zamieszkuje 59 499 osób, co stanowi 1,8% ludności województwa małopolskiego. W miastach (Dąbrowa Tarnowska i Szczucin) zamieszkuje 19,3 % ludności powiatu, natomiast w ośrodkach wiejskich 80,7 %. Pod względem liczby ludności powiat dąbrowski zajmuje 20 miejsce w województwie małopolskim. W skład powiatu wchodzi 78 miejscowosci, w tym 76 wsi i dwa miasta: Dabrowa Tarnowska i Szczucin.
Najliczniejsze sa wsie niewielkie, liczace poniżej 500 mieszkanców – jest ich 37. Wsi srednich, liczacych od 500 do 1000 mieszkanców, jest 31. Dużych wsi (powyżej 1000 mieszkanców) jest 8, w tym jedna –Radgoszcz, liczy powy'ej 3 tys. mieszkanców.

W skali województwa powiat dąbrowski zaliczany jest do obszarów słabiej zaludnionych (średnia gęstość zaludnienia w powiecie 112 osób/km2, przy średniej w województwie małopolskim na poziomie 220 osób/km2). Najbardziej zaludniona jest gmina Dąbrowa Tarnowska (181 osób/km2), zaś najmniej gmina Gręboszów (72 osób/km2).

gestosc zaludnienia

Widoczna jest również dysproporcja pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn zamieszkujących omawiany obszar. Utrzymuje się ona na stałym poziomie około 400 osób od kilku lat. Mniejsza liczba mężczyzn wynika prawdopodobnie z tego, że to właśnie oni częściej emigrują w poszukiwaniu pracy. 

  kobiety

Sieć komunikacji drogowej w powiecie dabrowskim tworza: droga krajowa 73, cztery drogi wojewódzkie oraz siec dróg lokalnych.
Najważniejsza droga w powiecie jest droga krajowa 73 Wisniówka – Jasło(przez: Kielce – Dabrowa Tarnowska – Tarnów – Krynica), przebiegajaca z północy na południe przez główne miasto powiatu. Przez zachodnia czesc powiatu dabrowskiego przebiega odcinek drogi wojewódzkiej 973 Tarnów – Busko-Zdrój, a przez jego północno-wschodnia czesc – droga wojewódzka 982 Szczucin-Jaslany. Z kolei przez południowy kraniec tego regionu przebiega krótki odcinek drogi wojewódzkiej 984 Lisia Góra – Radomysl Wielki – Mielec. W Dabrowie Tarnowskiej ma swój poczatek droga wojewódzka 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa (w powiecie nowosadeckim). Pozostała czesc sieci drogowej powiatu tworza liczne drogi lokalne.
Przez powiat dabrowski przebiega linia kolejowa łaczaca Tarnów i Szczucin (tzw. szczucinka), zbudowana w 1906 roku. Przewozy pasa'erskie na linii Tarnów – Szczucin zostały zawieszone z powodu nierentownosci, zawieszono równie' ruch towarowy.

drogi

Podział administracyjny Powiatu Dąbrowskiego:

gminy

Dąbrowa Tarnowska–gminamiejsko-wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Siedziba gminy toDąbrowa Tarnowska. Według danych z 31 grudnia 2007 rokugminę zamieszkiwało 20 199 osób. Według danych z roku 2002 gmina Dąbrowa Tarnowska ma obszar 113,43 km², w tym: użytki rolne: 74%, użytki leśne: 16%. Gmina stanowi 21,52% powierzchni powiatu.
Burmistrz:Krzysztof Kaczmarski

http://www.dabrowatar.pl/

Gmina Szczucin – gminamiejsko-wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Do2008była gminąwiejską. Siedziba gminy to miastoSzczucin.Według danych z 30 czerwca 2009 rokugminę zamieszkiwały 13 354 osoby.Według danych z roku 2002 gmina Szczucin ma obszar 119,83 km², w tym: użytki rolne: 73%, użytki leśne: 12%. Gmina stanowi 22,74% powierzchni powiatu.
Burmistrz: Andrzej Gorzkowicz

http://www.szczucin.pl/home.html

Gmina Bolesław–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Siedziba gminy toBolesław. Według danych z 30 czerwca 2004 rokugminę zamieszkiwało 2889 osób. Według danych z roku 2002 gmina Bolesław ma obszar 35,41 km², w tym: użytki rolne: 38%, użytki leśne: 40%. Gmina stanowi 6,72% powierzchni powiatu. 
Wójt: Kazimierz Olearczyk

http://boleslaw.intarnet.pl/

Gmina Gręboszów–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toGręboszów. Według danych z 30 czerwca 2009 rokugminę zamieszkiwało 3529 osób. Według danych z roku 2002gmina Gręboszów ma obszar 48,63 km², w tym: użytki rolne: 83%,użytki leśne: 1%. Gmina stanowi 9,23% powierzchni powiatu. 
Wójt: Krystyna Świętek

http://greboszow.pl/

Gmina Mędrzechów–gmina wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toMędrzechów. Według danych z 30 czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwało 3650 osób. Według danych z roku 2002gmina Mędrzechów ma obszar 43,67 km², w tym: użytki rolne: 73%, użytki leśne: 12%.Gmina stanowi 8,29% powierzchni powiatu. 
Wójt: Krzysztof Korzec

http://www.medrzechow.net/ 

Gmina Olesno–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy toOlesno. Według danych z 30 czerwca 2008roku gminę zamieszkiwało 7626 osób. Według danych z roku 2002 roku gmina Olesno ma obszar 77,77 km², w tym: użytki rolne: 82%, użytki leśne: 8%.Gmina stanowi 14,76% powierzchni powiatu. 
Wójt: Witold Morawiec

http://www.gminaolesno.pl/ 

Gmina Radgoszcz–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toRadgoszcz. Według danych z 31 marca 2010 rokugminę zamieszkiwało 7409 osób. Według danych z roku 2002gmina Radgoszcz ma obszar 88,3 km², w tym: użytki rolne: 74%, użytki leśne: 15%. Gmina stanowi 16,75% powierzchni powiatu. 
Wójt: Marek Lupa

http://www.radgoszcz.pl/