Instytucje kultury

INSTYTUCJE KULTURY W POWIECIE DĄBROWSKIM

1. Centrum Polonii - Ośrodek Kultury ,Turystyki i Rekreacji w Brniu
Od września 2009 roku z zabytkowym kompleksie dworsko-parkowym w Brniu działa powiatowa instytucja kultury – „Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu”, która nie tylko prowadzi działalność kulturalną i promocyjną dla powiatu, ale również ma dbać o substancję zabytkową Brnia. 
 http://www.centrumpolonii.pl

 bren

2.Dąbrowski Dom Kultury
Dąbrowski Dom Kultury jest głównym organizatorem imprez kulturalnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Dąbrowski Dom Kultury to także miejsce spotkań pokoleń, pracy twórczej artystów - amatorów, wymiana doświadczeń między profesjonalistami (scena, sztuka) a odbiorcami kultury. Działają tu koła zainteresowań, zespoły artystyczne. Tworzona tu jest oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, całych rodzin i seniorów.
http://www.ddkdabrowa.pl/

ddk


3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 
 http://www.mbp.dt.pl/

bib dt
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu 
Podstawowym celem działalności tej placówki powiatowej jest przede wszystkim nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie powiatu poprzez m.in.: udzielanie instruktażu w bieżących pracach bibliotek, pomoc w organizowaniu prelekcji literackich i spotkań autorskich, pomoc w organizowaniu przez biblioteki konkursów literackich, pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów w bibliotekach oraz w wielu innych sprawach związanych z prowadzeniem bibliotek.

Powiatowa Biblioteka Bubliczna

z siedzibą w Brniu

Dyrektor Biblioteki: mgr Ewa Drzazga

Breń 3, 33-210 Olesno

tel. 14 698-10-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 http://www.pbpdt.pl/

bib powiat

5. Dom Malarek w Zalipiu
Dom Malarek został oddany do użytku w 1977 roku. Jest ośrodkiem pracy twórczej, służy rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce. Pracownicy placówki uwzględniają w swojej działalności konieczność rzetelnej informacji dla turystów przybywających obejrzeć malowane domy. W Domu Malarek ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, którego najważniejszym zadaniem jest ochrona i kultywowanie wartości kulturowych środowiska, głównie poprzez kontynuację tradycji malowanek zalipińskich, organizowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, opiekę nad twórcami ludowymi, promowanie Zalipia w kraju i za granicą oraz w środkach masowego przekazu.
 http://www.dommalarek.pl/

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

gb 0lesno
Biblioteka powstała w 1955 roku, ma bogatą historię i dorobek oraz wielkie znaczenie 
dla społeczności lokalnej. W jej strukturze funkcjonuje placówka główna w Oleśnie oraz Filie w Ćwikowie i Zalipiu. Oprócz podstawowej działalności statutowej prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, podejmuje szereg działań aktywizujących i integrujących środowisko lokalne, a swoją ofertę kieruje do osób w różnym wieku i o różnym statusie zawodowym. Najważniejsze jej inicjatywy to: Gminne Konkursy Recytatorskie i Plastyczne, „Jesienne Spotkania za Sztuką” – wystawy malarstwa oraz fotograficzne, spotkania autorskie i prelekcje, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w czasie ferii i wakacji, prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Oleśnie i dla dzieci w Ćwikowie, przegląd placówek oświatowych, festiwal przedszkolaków, organizacja występów teatralnych, koncertów muzycznych oraz imprez okolicznościowych, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów szkoleniowych dla dorosłych, promocja lokalnych twórców i dziedzictwa kulturowego gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w O l e ś n i e

Dyrektor mgr Małgorzata M o r a w i e c

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 16-tej

ul. Długa 21a, 33-210 Olesno

/014/641-10-70 wew. 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://gbpolesno.nazwa.pl/

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Filia Biblioteczna w Zalipiu

Kierownik Helena L e l e k

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 16-tej

Zalipie 128a, 33-264 Ćwików

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

Filia Biblioteczna w Ćwikowie

Kierownik Paulina F i c

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 11-tej do 16-tej

wtorek od 10-tej do 15-tej

czwartek od 10-tej do 15-tej

piątek od 11-tej do 16-tej

33-264 Ćwików

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu im. Waśniewskich
Powstanie bolesławskiej biblioteki sięga roku 1902. Została utworzona z tomów książek, które ofiarowali przedstawiciele miejscowej inteligencji: Waśniewscy, Schmidtowie, Kramarczykowie, Ossowscy oraz Gromkiewiczowie, działała pod nazwą Macierzy Szkolnej. W 1997 roku nową siedzibą placówki został lokal Domu Wiejskiego w Bolesławiu.
 Kierownik Lucyna M i r e c k a

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek od 7.30 - do 15.30

http://biblioteka.gminaboleslaw.pl/

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie
Biblioteka m.in.: gromadzi i udostępnia informację lokalną, dokumentuje życie społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy, organizuje: wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, konkurs na najaktywniejszego czytelnika, Gminny Konkurs Recytatorski oraz prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W placówkach działają Czytelnie Internetowe. Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna w  Mędrzechowie

Dyrektor: mgr Edyta J u r c z y k

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek od 8-mej do 16-tej

środa od 10-tej do 18-tej

czwartek, piątek od 8-mej do 16-tej

Gminna Biblioteka Publiczna Mędrzechowie

Filia Biblioteczna w G r ą d a c h

Kierownik: Ewa C h o l e w a

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek od 9-tej – do 16-tej

środa od 10-tej do 16-tej

http://www.medrzechow.net/index.php/kultura/gminna-biblioteka-publiczna

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie
 Kierownik: Monika Kilian

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, piątek

od 8.00 - do 16.00

Wtorek, środa, czwartek

od 7.30 - do 15.30

33-260 Gręboszów

tel. 14 641-60-26

www.gbpgreboszow.cba.pl

10 Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

Kierownik: mgr Elżbieta Luszowiecka

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8-mej do 18-tej

ul. Witosa 24, 33-207 Radgoszcz

0-14 641 41 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11 Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek

Biblioteka Publiczna w Szczucinie

ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin,

tel./fax: /014/643-64-15

Godziny otwarcia

Poniedziałek      od 8.00 - 18.00

Wtorek             od 8.00 - 16.00

Środa               od 8.00 - 18.00

Czwartek          od 8.00 - 16.00

Piątek              od 8.00 - 18.00

W każdą pierwszą sobotę miesiąca biblioteka pełni dyżur w godzinach od 8.00 - 12.00

http://www.sckibszczucin.pl