Gminy

Podział administracyjny Powiatu Dąbrowskiego:

gminy

Dąbrowa Tarnowska–gminamiejsko-wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Siedziba gminy toDąbrowa Tarnowska. Według danych z 31 grudnia 2007 rokugminę zamieszkiwało 20 199 osób. Według danych z roku 2002 gmina Dąbrowa Tarnowska ma obszar 113,43 km², w tym: użytki rolne: 74%, użytki leśne: 16%. Gmina stanowi 21,52% powierzchni powiatu.
Burmistrz:Krzysztof Kaczmarski

http://www.dabrowatar.pl/

Gmina Szczucin – gminamiejsko-wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Do2008była gminąwiejską. Siedziba gminy to miastoSzczucin.Według danych z 30 czerwca 2009 rokugminę zamieszkiwały 13 354 osoby.Według danych z roku 2002 gmina Szczucin ma obszar 119,83 km², w tym: użytki rolne: 73%, użytki leśne: 12%. Gmina stanowi 22,74% powierzchni powiatu.
Burmistrz: Andrzej Gorzkowicz

http://www.szczucin.pl/home.html

Gmina Bolesław–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była wwojewództwie tarnowskim. Siedziba gminy toBolesław. Według danych z 30 czerwca 2004 rokugminę zamieszkiwało 2889 osób. Według danych z roku 2002 gmina Bolesław ma obszar 35,41 km², w tym: użytki rolne: 38%, użytki leśne: 40%. Gmina stanowi 6,72% powierzchni powiatu. 
Wójt: Kazimierz Olearczyk

http://boleslaw.intarnet.pl/

Gmina Gręboszów–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toGręboszów. Według danych z 30 czerwca 2009 rokugminę zamieszkiwało 3529 osób. Według danych z roku 2002gmina Gręboszów ma obszar 48,63 km², w tym: użytki rolne: 83%,użytki leśne: 1%. Gmina stanowi 9,23% powierzchni powiatu. 
Wójt: Krystyna Świętek

http://greboszow.pl/

Gmina Mędrzechów–gmina wiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toMędrzechów. Według danych z 30 czerwca 2004 roku gminę zamieszkiwało 3650 osób. Według danych z roku 2002gmina Mędrzechów ma obszar 43,67 km², w tym: użytki rolne: 73%, użytki leśne: 12%.Gmina stanowi 8,29% powierzchni powiatu. 
Wójt: Krzysztof Korzec

http://www.medrzechow.net/ 

Gmina Olesno–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy toOlesno. Według danych z 30 czerwca 2008roku gminę zamieszkiwało 7626 osób. Według danych z roku 2002 roku gmina Olesno ma obszar 77,77 km², w tym: użytki rolne: 82%, użytki leśne: 8%.Gmina stanowi 14,76% powierzchni powiatu. 
Wójt: Witold Morawiec

http://www.gminaolesno.pl/ 

Gmina Radgoszcz–gminawiejskawwojewództwie małopolskim, wpowiecie dąbrowskim.W latach 1975-1998gmina położona była w województwie tarnowskim. Siedziba gminy toRadgoszcz. Według danych z 31 marca 2010 rokugminę zamieszkiwało 7409 osób. Według danych z roku 2002gmina Radgoszcz ma obszar 88,3 km², w tym: użytki rolne: 74%, użytki leśne: 15%. Gmina stanowi 16,75% powierzchni powiatu. 
Wójt: Marek Lupa

http://www.radgoszcz.pl/