Dworek w Mędrzechowie

 Naprzeciw kościoła, częściowo osłonięty od drogi sadem stoi niewielki i skromny dwór poprzedzony od frontu dwuosiową werandą z trójkątnym szczytem zwieńczenia. Prostokątna, parterowa budowla przykryta dachem naczółkowym,  nie posiada wyraźnych cech stylowych. Wzniesiona zapewne w początkach XX wieku, zadbana lecz pozbawiona parkowego otoczenia zagubiła klimat, a z nim właściwy dworskiemu budownictwu, zaprawiony nostalgią czar. Ustawiona na cokole kamienna rzeźba (XVIII/XIX wiek) przedstawia zapewne św. Tomasza. 

arty 2


H. Lawera, „Powiat dąbrowski”, Krosno 2001, s. 64.