Dwór z parkiem w Lubaszu -Bukowcu

W miejscowości Lubasz- Bukowiec (niedaleko Szczucina) znajduje się dwór należący niegdyś do rodu Boguszów. Prostokątny parterowy budynek posiada na osiach dłuższych elewacji piętrowe ryzality (od frontu z balkonem) zwieńczone gładkimi, trójkątnymi szczytami. Przez pewien okres czasu przebywał tu sam Józef  Piłsudski. W parku ogrodowym znajdują się drzewa, które liczą już ok. 400 lat.