Położenie geograficzne

Charakterystyka geograficzna Powiśla Dąbrowskiego

Określenie Powiśle Dąbrowskie nierozerwalnie związane jest z Powiatem dąbrowskim. Powiat położony jest na obszarze Niziny Nadwiślańskiej oraz Płaskowyżu Tarnowskiego. Powiślem Dąbrowskim, zgodnie z tradycją, przyjęto określać tą część Niziny Nadwiślańskiej, która znalazła się w granicach Powiatu dąbrowskiego.

 Zgodnie z podziałem na regiony fizycznogeograficzne opracowanym przez J. Kondrackiego (podział w układzie dziesiętnym) Powiśle Dąbrowskie położone jest w obrębie :

Megaregioniu: Karpaty, Podkarpacie i Nizina Panońska

Prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem

Podprowincji: Północne Podkarpacie

Makroregionu: Kotlina Sandomierska

Mezoregionu: Nizina Nadwiślańska

Granice Powiśla wyznaczają w terenie:

  • na zachodzie ujściowy odcinek Dunajca (miejscowości: Bieniaszowice, Okręg, Ujście Jezuickie, Biskupice),
  • na północy dolina Wisły (miejscowości: Karsy Borusowa, Hubenice, Kozłów, Samocice, Kanna, Pawłów, Strojców, Tonia, Kupienin, Odmęt, Laskówka Delastowska, Lubasz, Szczucin, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Maniów),
  • na wschodzie granica przebiega w pobliżu dolnego biegu i ujścia rzeki Breń (miejscowości: Słupiec, Załuże)
  • na południu granicę należy przeprowadzić pomiędzy Niziną Nadwiślańską a Płaskowyżem Tarnowskim (w okolicy następujących miejscowości: Radgoszcz, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Dąbrowa Tarnowska, Oleśnica),

 Pod względem geomorfologicznym obszar ten położony jest na terenie Zapadliska Przedkarpackiego. Na terenie Powiśla występują starorzecza, terasy rzeczne oraz piaszczyste wydmy.

 Region jest zasobny w wodę. Oprócz Wisły i ujściowego odcinka Dunajca występują tutaj Breń (płynący równolegle do Wisły) oraz jego dopływy: Upust, Nieczajna, Żabnica.

 Na terenie Powiśla panuje ciepły klimat (zaliczany do najcieplejszych w naszym kraju). Średnie temperatury stycznia to ok - 2°C, -3°C; lipca ok 18°C, średnia roczna temperatura wynosi ok. 8,5°C. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce i trwa tutaj 220 dni. Na obszarze występują słabe wiatry z kierunku zachodniego i północno – zachodniego. Opady odnotowywane na terenie Powiśla wahają się pomiędzy 650 a 700 mm w ciągu roku. Maksimum opadowe przypada na miesiące letnie.

 W dolinie Wisły i Dunajca występują urodzajne mady, zaś w południowej części Powiśla występują gleby bielicowe - piaszczyste lub gliniaste.

mapa

Fotogaleria