Kontakt

Kontakt z webmasterem, koordynatorem projektu mgr Henrykiem Janeczkiem

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Centrum Polonii - Ośrodek Kultury ,Turystyki i Rekreacji w Brniu

Od września 2009 roku z zabytkowym kompleksie dworsko-parkowym w Brniu działa powiatowa instytucja kultury – „Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu”, która nie tylko prowadzi działalność kulturalną i promocyjną dla powiatu, ale również ma dbać o substancję zabytkową Brnia. 
 http://www.centrumpolonii.pl

 bren

2.Dąbrowski Dom Kultury
Dąbrowski Dom Kultury jest głównym organizatorem imprez kulturalnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Dąbrowski Dom Kultury to także miejsce spotkań pokoleń, pracy twórczej artystów - amatorów, wymiana doświadczeń między profesjonalistami (scena, sztuka) a odbiorcami kultury. Działają tu koła zainteresowań, zespoły artystyczne. Tworzona tu jest oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, całych rodzin i seniorów.
http://www.ddkdabrowa.pl/

ddk


3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej 
 http://www.mbp.dt.pl/

bib dt
4. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej 
Podstawowym celem działalności tej placówki powiatowej jest przede wszystkim nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi działającymi na terenie powiatu poprzez m.in.: udzielanie instruktażu w bieżących pracach bibliotek, pomoc w organizowaniu prelekcji literackich i spotkań autorskich, pomoc w organizowaniu przez biblioteki konkursów literackich, pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbiorów w bibliotekach oraz w wielu innych sprawach związanych z prowadzeniem bibliotek.
 http://www.pbpdt.pl/

bib powiat

5. Dom Malarek w Zalipiu
Dom Malarek został oddany do użytku w 1977 roku. Jest ośrodkiem pracy twórczej, służy rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce. Pracownicy placówki uwzględniają w swojej działalności konieczność rzetelnej informacji dla turystów przybywających obejrzeć malowane domy. W Domu Malarek ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, którego najważniejszym zadaniem jest ochrona i kultywowanie wartości kulturowych środowiska, głównie poprzez kontynuację tradycji malowanek zalipińskich, organizowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, opiekę nad twórcami ludowymi, promowanie Zalipia w kraju i za granicą oraz w środkach masowego przekazu.
 
http://www.dommalarek.pl/

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

gb 0lesno
Biblioteka powstała w 1955 roku, ma bogatą historię i dorobek oraz wielkie znaczenie 
dla społeczności lokalnej. W jej strukturze funkcjonuje placówka główna w Oleśnie oraz Filie w Ćwikowie i Zalipiu. Oprócz podstawowej działalności statutowej prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, podejmuje szereg działań aktywizujących i integrujących środowisko lokalne, a swoją ofertę kieruje do osób w różnym wieku i o różnym statusie zawodowym. Najważniejsze jej inicjatywy to: Gminne Konkursy Recytatorskie i Plastyczne, „Jesienne Spotkania za Sztuką” – wystawy malarstwa oraz fotograficzne, spotkania autorskie i prelekcje, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży w czasie ferii i wakacji, prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Oleśnie i dla dzieci w Ćwikowie, przegląd placówek oświatowych, festiwal przedszkolaków, organizacja występów teatralnych, koncertów muzycznych oraz imprez okolicznościowych, organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów szkoleniowych dla dorosłych, promocja lokalnych twórców i dziedzictwa kulturowego gminy.
Obecnie GBP w Oleśnie jest w trakcie realizacji zadania „Biblioteka otwarta na potrzeby mieszkańców” w ramach Programu Biblioteka + Infrastruktura bibliotek, w wyniku czego powstanie nowy budynek biblioteki głównej jako Ośrodek Kultury i Sportu

http://gbpolesno.nazwa.pl/

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu im. Waśniewskich
Powstanie bolesławskiej biblioteki sięga roku 1902. Została utworzona z tomów książek, które ofiarowali przedstawiciele miejscowej inteligencji: Waśniewscy, Schmidtowie, Kramarczykowie, Ossowscy oraz Gromkiewiczowie, działała pod nazwą Macierzy Szkolnej. W 1997 roku nową siedzibą placówki został lokal Domu Wiejskiego w Bolesławiu.
 
http://biblioteka.gminaboleslaw.pl/

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie
Biblioteka m.in.: gromadzi i udostępnia informację lokalną, dokumentuje życie społeczne, gospodarcze i kulturalne gminy, organizuje: wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, konkurs na najaktywniejszego czytelnika, Gminny Konkurs Recytatorski oraz prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W placówkach działają Czytelnie Internetowe. Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.


http://www.medrzechow.net/index.php/kultura/gminna-biblioteka-publiczna

9. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie
 
http://www.gckgreboszow.pl/

10 Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

11 Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie