Fotogalerie

Wierzba to charakterystyczne drzewo Powiśla Dąbrowskiego, podmokłe tereny, obrzeża cieków wodnych, rowów przydrożnych to idealne warunki dla tych roślin. Wierzby pełniły ważną rolę w życiu wsi w  zamierzchłej, ale nawet całkiem niedawnej przeszłości. Gałęzie wierzb były nie tylko żródłem opału, ale także z nich pleciono płoty, ściany stodół.